A1-1,Hua Jing Industrial Area,Shi Jing Town,Bai Yun District ,Guangzhou